Recent content by bluesky99

  1. B

    Phỏng vấn Intel

    up up
  2. B

    Phỏng vấn Intel

    Các bác ơi cho em hỏi là em đã phỏng vấn intel qua điện thoại và phỏng vấn trực tiếp rồi ấy ạ. Trên hệ thống của Intel thì vẫn để hồ sơ của em là 'in progress'. Em muốn hỏi là nếu mọi người đậu thì khoảng bao lâu có kết quả ạ do em đợi cũng hơn 1 tuần rồi ạ. Em đi pv quên hỏi mất tiêu hiuhiu...
Top