B
Reaction score
1

Profile posts Latest activity Postings About

  • Hi chào bạn !
    Mình đang xài fimrware X-wrt cho con Newifi , xài mạng FPT
    - Mình multiwan, thì chỉ có wan chính và wan thứ nhất nhận thôi , còn lại các wan khác đều tèo hết !
    - Bạn có cách xử lý không ạ ? Mong nạ giúp đỡ , cám ơn nhiều ạ !
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top