Recent content by Bao Bao_1985

  1. B

    thắc mắc về prime95

    Mình test small FFTs trong prime95 khoảng 15p thì ko thấy xung lên 3.9 chỉ quanh quẩn 3.4-3.5 (như hình). Test trên các phần mềm bechmark khác hay games thì 6 cores vẫn lên 3.9 như bt. Ae cho mình hỏi zậy là do cpu hay main mình lỗi hay do phần mềm test nó là như vậy. Main mình xài giga b365m...
Top