Recent content by bá chồ

  1. B

    Cần giải đáp thắc mắc khi chơi Liên Quân.

    Có thể nói bợ đít, ngửi cứt của Đảng là vua của các nghề. Vừa có tiền, có quyền. Vừa bú được fame của Nguyễn Xuân Phúc thoải mái lại còn được số đông trọng vọng. Thằng em mình tập tành xem thời sự rồi bàn luận chính trị. Tự mày mò lên wiki xem lịch sử Đảng rồi bưng bô Bác Phúc và Đảng suốt mấy...
Top