Mã giảm giá Shopee, Voucher Shopee khuyến mãi tháng 05/2018

Discussion in 'Mã giảm giá' started by Admin, May 13, 2018.

 1. Admin

  Admin Administrator
  Staff Member

  Joined:
  Sep 22, 2017
  Messages:
  1,536
  Likes Received:
  17
  Trophy Points:
  38
  [​IMG]


  [] Voucher giảm giá Shopee Follow shop hàng hot chỉ 9k khi mua các sản phẩm cho Mẹ và Bé mở bán từ 10h -12h
  Hạn dùng:13/05/2018
  Ngành hàng: Follow shop hàng hot chỉ 9k mở bán từ 10h -12h trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:

  [5%] Voucher giảm giá Shopee giảm 5% cho các sản phẩm Tã bỉm cho bé
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm Tã bỉm cho bé trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:Áp dụng cho đơn hàng từ 99.000đ

  [15%] Voucher giảm giá Shopee giảm 15% cho các sản phẩm thời trang mẹ và bé Flashsale
  Hạn dùng:13/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm Flashsale trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:

  [20.000d] Coupon giảm giá Shopee giảm 20k cho các sản phẩm thời trang nữ
  Hạn dùng:13/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm thời trang nữ trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:Áp dụng cho đơn hàng từ 200.000đ

  [] Voucher giảm giá Shopee giảm 10% khi mua 2 balo cho Bé thương hiệu Balobaby
  Hạn dùng:13/05/2018
  Ngành hàng: Khi mua 2 balo cho Bé thương hiệu Balobaby trong trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:

  [10%] Mã giảm giá Shopee giảm 5% cho các sản phẩm cho Mẹ và Bé
  Hạn dùng:13/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm cho Mẹ và Bé trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:Áp dụng cho đơn hàng từ 99.000đ

  [20%] Mã giảm giá Shopee giảm 20% cho các sản phẩm đồ chơi cho bé
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm đồ chơi cho bé trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:

  [15%] Voucher giảm giá Shopee giảm15% cho các sản phẩm đồ chơi cho bé
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm đồ chơi cho bé trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:Áp dụng cho đơn hàng từ 150.000đ

  [] Voucher giảm giá Shopee giảm đến 17% cho các sản phẩm Tã bỉm thương hiệu Pamper
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm Tã bỉm thương hiệu Pamper trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:

  [10%] Mã giảm giá Shopee giảm 10% cho các sản phẩm thương hiệu PROMATE
  Hạn dùng:30/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm thương hiệu PROMATE trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:

  [10%] Coupon giảm giá Shopee giảm 10% cho các sản phẩm điện tử thương hiệu Promate
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm điện tử thương hiệu Promate trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:

  [30,000đ] Coupon giảm giá Shopee giảm 30k cho các sản phẩm thiết bị nghe nhìn của CE
  Hạn dùng:30/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm thiết bị nghe nhìn của CE trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:Áp dụng cho đơn hàng từ 250.000đ

  [10%] Coupon giảm giá Shopee giảm 10% cho các sản phẩm điện tử
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm điện tử trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:Áp dụng cho đơn hàng từ 200.000đ

  [10%] Voucher giảm giá Shopee giảm 10% cho hàng điện tử
  Hạn dùng:15/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm điện tử trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:Áp dụng cho đơn hàng từ 150.000đ

  [30.000đ] Voucher giảm giá Shopee giảm 30k cho đơn hàng thiết bị nghe nhìn khi mua hàng trên App
  Hạn dùng:30/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm đơn hàng điện tử trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:Áp dụng cho đơn hàng từ 250.000đ

  [20.000đ] Coupon Shopee giảm giá 20k cho phụ kiện xinh
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Phụ kiện điện thoại
  Lưu ý:Áp dụng cho đơn hàng từ 150.000đ

  [10%] Voucher giảm giá Shopee giảm 10% cho các sản phẩm điện gia dụng
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm điện gia dụng trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:

  [10%] Coupon giảm giá Shopee giảm 10% cho các sản phẩm gia dụng thương hiệu Sunhouse
  Hạn dùng:15/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm gia dụng thương hiệu Sunhouse trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:Áp dụng cho đơn hàng từ 10.000

  [] Coupon Shopee deal sốc các sản phẩm gia dụng chỉ từ 99k
  Hạn dùng:<div class="offers_voucher_bl"><div class="clearfix"><div class="row"><div class="col-lg-9 col-md-9 col-sm-8 col-xs-12"><div class="row"><div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-4 col-xs-4 polyxgo_discount"> Giảm</div><div class="col-lg-9 col-md-9 col-sm-8 col-xs-8 polyxgo_title"> <span class="offers-voucher-title">Coupon Shopee deal sốc các sản phẩm gia dụng chỉ từ 99k</span><div class="polyxgo-tags"> <span class="tag recommended"> <i class="glyphicon glyphicon-check"></i> Đã xác nhận</span><div class="tag verified"> <i class="glyphicon glyphicon-time"></i><span> Được yêu thích</span></div><div class="tag tag-hide validity"> <i class="glyphicon glyphicon-time"></i><span> <span class="polyxgo_coupon_nodate">Còn hiệu lực</span></span></div></div></div></div></div><div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-4 col-xs-12"><div class="polyxgo_get_coupon pull-right polyxgo_no_coupons"> <a class="btn-your-voucher-code pull-right" target="_blank" href="https://pub.accesstrade.vn/deep_lin...on-loc-deal-soc?smtt=202.15969&utm_source=BGG" id="14632" data-wpel-link="external" rel="nofollow external noopener noreferrer"><div class="code-coupon"> <span> </span></div> <span class="coupon-button"> Nhận Ưu Đãi <i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"></i> </span> </a></div></div></div></div></div><div class="clearfix polyxgo_rm"><div class="col-lg-8 col-md-8 col-sm-8 col-xs-6"></div><div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-6 text-right porm" id="porm_14632"> Chi tiết <i class="glyphicon glyphicon-menu-down"></i></div><div class="holder polyxgo_details" id="details_14632"><div class="holder col-lg-12 clearfix"><div class="row"><div class="col-lg-9 col-md-9 col-sm-8 col-xs-12"><div class="row"><div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-4 col-xs-12 polyxgo_details_minimize text-center"></div><div class="col-lg-9 col-md-9 col-sm-8 col-xs-12"><div><span class="polyxgo_bold">Áp dụng cho:</span> Các sản phẩm gia dụng chỉ từ 99k trong trang khuyến mãi kèm theo</div></div></div></div><div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-4 col-xs-12"><div class="polyxgo_get_coupon pull-right polyxgo_no_coupons"> <a class="btn-your-voucher-code pull-right" target="_blank" rel="nofollow external noopener noreferrer" href="https://pub.accesstrade.vn/deep_lin...on-loc-deal-soc?smtt=202.15969&utm_source=BGG" id="14632" data-wpel-link="external"><div class="code-coupon"> <span> </span></div> <span class="coupon-button"> Nhận Ưu Đãi <i class="fa fa-angle-right" aria-hidden="true"></i> </span> </a></div></div></div></div><div class="clearfix polyxgo_coupons_holder_condition col-lg-12"></div></div> <script>jQuery(document).ready(function () {
  jQuery('#porm_14632').click(function () {
  jQuery('#details_14632').toggle();
  });
  });</script> </div></div>
  Ngành hàng: Các sản phẩm gia dụng chỉ từ 99k trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:

  [10%] Coupon giảm giá Shopee giảm 10% cho các sản phẩm thiết bị gia dụng
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm thiết bị gia dụng trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:

  [20%] Coupon giảm giá Shopee giảm 10% khi mua các sản phẩm máy khoan
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm máy khoan trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:

  [10%] Coupon giảm giá Shopee giảm giá 10% cho các sản phẩm của Sunhouse
  Hạn dùng:15/05/2018
  Ngành hàng: các sản phẩm của Sunhouse trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:Áp dụng cho đơn hàng từ 10.000đ

  [10%] Mã giảm giá Shopee giảm 10% cho các sản phẩm thiết bị gia dụng
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: các sản phẩm thiết bị gia dụng trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:Áp dụng cho đơn hàng từ 200.000đ

  [10%] Voucher giảm giá Shopee giảm giá 10% cho thiết bị gia dụng của Magic Korea
  Hạn dùng:13/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm thiết bị gia dụng của Magic korea trong chương trinh khuyến mãi
  Lưu ý:

  [10%] Voucher giảm giá Shopee giảm 10% cho các sản phẩm đồng hồ
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm đồng hồ trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:

  [10%] Mã giảm giá Shopee giảm 10% cho các sản phẩm thời trang nam
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm thời trang nam trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:Áp dụng cho đơn hàng từ 150.000đ

  [15%] Mã giảm giá Shopee giảm 15% cho các sản phẩm đồng hồ
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm đồng hồ trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:

  [50.000đ] Coupon giảm giá Shopee giảm 50k cho các sản phẩm thương hiệu iBasic thời trang lót Mỹ từ 1990
  Hạn dùng:13/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm thương hiệu iBasic thời trang lót Mỹ từ 1990 trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:Áp dụng cho đơn hàng từ 100.000đ

  [10%] Mã giảm giá Shopee giảm 10% cho các sản phẩm thời trang nam
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm thời trang nam trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:

  [10%] Coupon giảm giá Shopee giảm giá 10% cho các sản phẩm thời trang giày dép nam
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm thời trang giày dép nam trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:

  [15%] Mã giảm giá Shopee giảm 15% cho các sản phẩm đồng hồ thương hiệu Đồng Hồ DW
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm đồng hồ thương hiệu Đồng Hồ DW trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:Áp dụng cho đơn hàng từ 500.000đ

  [15%] Voucher gairm giá Shopee giảm 15% cho các sản phẩm đồng hồ thương hiệu Timex Vietnam
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm đồng hồ thương hiệu Timex Vietnam trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:

  [15%] Coupon giảm giá Shopee giảm15% cho Các sản phẩm đồng hồ RoyalCrown
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm đồng hồ RoyalCrown trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:

  [15%] Coupon giảm giá Shopee giảm 15% cho sản phẩm đồng hồ thương hiệu Casio
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Sản phẩm đồng hồ thương hiệu Casio trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:Áp dụng cho đơn hàng từ 500.000đ

  [10%] Coupon giảm giá Shopee giảm 10% cho các sản phẩm giày dép nam của thương hiệu MS GEMGI
  Hạn dùng:30/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm giày dép nam của thương hiệu MS GEMGI trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:Áp dụng cho đơn hàng từ 150.000đ

  [] Voucher giảm giá Shopee giảm đến 50% khi mua sản phẩm phụ kiện cho Fan
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm phụ kiện cho Fan trong trang khuyến mãi
  Lưu ý:

  [15%] Coupon giảm giá Shopee giảm 15% khi mua các sản phẩm giày dép túi ví nữ
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm giày dép túi ví nữ trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:

  [10%] Mã giảm giá Shopee giảm 10% cho các sản phẩm mĩ phẩm khi mua hàng trên App
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm mĩ phẩm khi mua hàng trên App trong trang khuyến mãi
  Lưu ý:

  [20.000đ] Coupon giảm giá Shopee giảm 20k cho các sản phẩm thương hiệu DUREX
  Hạn dùng:13/05/2018
  Ngành hàng: các sản phẩm thương hiệu DUREX trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:Áp dụng cho đơn hàng từ 150.000đ

  [15%] Voucher giảm giá Shopee giảm 15% cho các sản phẩm mĩ phẩm
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm mĩ phẩm trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:

  [10%] Mã giảm giá Shopee giảm 10% khi mua kem chống nắng
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Kem chống nắng trong trang khuyến mãi. Mã giảm giá chỉ áp dụng trên ứng dụng Shopee
  Lưu ý:

  [15%] Coupon giảm giá Shopee giảm 15% cho các sản phẩm sách và văn phòng phẩm
  Hạn dùng:14/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm sách và văn phòng phẩm trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:

  [10%] Mã giảm giá Shopee giảm 10% cho các sản phẩm sách và văn phòng phẩm
  Hạn dùng:18/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm sách và văn phòng phẩm trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:

  [30%++] Shopee khuyến mãi giảm đến 30% khi mua sách trong trang khuyến mãi
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Sách hay trong trang khuyến mãi
  Lưu ý:

  [50.000đ] Mã giảm giá Shopee giảm 50k cho khách hàng mới
  Hạn dùng:<div class="offers_voucher_bl"><div class="clearfix"><div class="row"><div class="col-lg-9 col-md-9 col-sm-8 col-xs-12"><div class="row"><div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-4 col-xs-4 polyxgo_discount"> Giảm 50.000đ</div><div class="col-lg-9 col-md-9 col-sm-8 col-xs-8 polyxgo_title"> <span class="offers-voucher-title">Mã giảm giá Shopee giảm 50k cho khách hàng mới</span><div class="polyxgo-tags"> <span class="tag recommended"> <i class="glyphicon glyphicon-check"></i> Đã xác nhận</span><div class="tag verified"> <i class="glyphicon glyphicon-time"></i><span> Được yêu thích</span></div><div class="tag tag-hide validity"> <i class="glyphicon glyphicon-time"></i><span> <span class="polyxgo_coupon_nodate">Còn hiệu lực</span></span></div></div></div></div></div><div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-4 col-xs-12"><div class="polyxgo_get_coupon pull-right "> <a class="btn-your-voucher-code" id="14701" onclick="var person = prompt('Copy mã bên dưới để sử dụng. Sau khi copy, hệ thống sẽ tự chuyển bạn đến trang khuyến mãi:', 'LEANN223'); window.open('https://pub.accesstrade.vn/deep_link/4348612430113608708?url=https://shopee.vn/&utm_source=BGG')" data-wpel-link="internal"><div class="code-coupon"> <span> 223 </span></div> <span class="coupon-button"> Mã Giảm Giá </span> </a></div></div></div></div></div><div class="clearfix polyxgo_rm"><div class="col-lg-8 col-md-8 col-sm-8 col-xs-6"></div><div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-4 col-xs-6 text-right porm" id="porm_14701"> Chi tiết <i class="glyphicon glyphicon-menu-down"></i></div><div class="holder polyxgo_details" id="details_14701"><div class="holder col-lg-12 clearfix"><div class="row"><div class="col-lg-9 col-md-9 col-sm-8 col-xs-12"><div class="row"><div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-4 col-xs-12 polyxgo_details_minimize text-center"> Giảm tối đa 50.000đ</div><div class="col-lg-9 col-md-9 col-sm-8 col-xs-12"><div><span class="polyxgo_bold">Khuyến mãi:</span> 50.000đ</div><div><span class="polyxgo_bold">Áp dụng cho:</span> GIẢM 50K cho đơn hàng đầu tiên trong trang khuyến mãi</div><div><span class="polyxgo_bold">Đơn hàng từ:</span> 200.000đ</div></div></div></div><div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-4 col-xs-12"><div class="polyxgo_get_coupon pull-right "> <a class="btn-your-voucher-code" id="14701" onclick="window.open('https://pub.accesstrade.vn/deep_link/4348612430113608708?url=https://shopee.vn/&utm_source=BGG'); s=prompt('Sử dụng Voucher bên dưới khi thanh toán:', 'LEANN223')" data-wpel-link="internal"><div class="code-coupon"> <span> 223 </span></div> <span class="coupon-button"> Mã Giảm Giá </span> </a></div></div></div></div><div class="clearfix polyxgo_coupons_holder_condition col-lg-12"></div></div> <script>jQuery(document).ready(function () {
  jQuery('#porm_14701').click(function () {
  jQuery('#details_14701').toggle();
  });
  });</script> </div></div>
  Ngành hàng: GIẢM 50K cho đơn hàng đầu tiên trong trang khuyến mãi
  Lưu ý:Áp dụng cho đơn hàng từ 200.000đ

  [20%] Mã giảm giá Shopee giảm 20% cho các sản phẩm thức ăn cho thú cưng
  Hạn dùng:30/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm thức ăn cho thú cưng trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:Áp dụng cho đơn hàng từ 100.000đ

  [20%] Voucher giảm giá Shopee giảm 20% cho các sản phẩm của Kinh đô
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm của Kinh đô trong trang khuyến mãi
  Lưu ý:

  [10%] Coupon giảm giá Shopee giảm 10% cho các sản phẩm hàng bách hóa
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Các sản phẩm hàng bách hóa trong trang khuyến mãi kèm theo
  Lưu ý:

  [10%] Coupon giảm giá Shopee giảm 10% khi thanh toán bằng thẻ VIDA
  Hạn dùng:25/07/2018
  Ngành hàng: Giảm 10% khi thanh toán bằng thẻ VIDA
  Lưu ý:Áp dụng cho đơn hàng từ 500.000đ

  [10%] Mã Shopee giảm 10% cho đơn hàng ô tô & xe máy
  Hạn dùng:31/05/2018
  Ngành hàng: Phụ kiện ô tô & xe máy trên Shopee App
  Lưu ý:Áp dụng cho đơn hàng từ 99.000đ
   
  Last edited: May 13, 2018
 2. binduatinx1

  binduatinx1 Member

  Joined:
  Mar 30, 2018
  Messages:
  42
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  6
  Nhôm Định Hình

  * Công ty chúng tôi tự hào là nhà cung cấp sản phẩm nhôm hình, nhôm định hình, chất lượng, uy tín với độ bóng và độ bền cao với giá thành cạnh tranh.
  * Sản phẩm nhôm hình, nhôm định hình của Công ty chúng tôi rất phong phú về kiểu dáng và khuôn mẫu và có thể theo bất kỳ yêu cầu nào từ phía khách hàng, hàng luôn có sẵn với số lượng lớn trong kho tại Hồ Chí Minh.
  * Kèm theo đó là phụ kiện lắp ghép NHÔM ĐỊNH HÌNH đa dạng về chủng loại như: Ke góc, con chạy, bịt đầu, viền chỉ nhựa, chân tăng chỉnh, đai ốc chữ T, nhựa nhét Mica, tay nắm, bản lề,…

  + Với phương châm: "Chất lượng tốt, dịch vụ hoàn hảo, giá thành hợp lý" chúng tôi đang là nhà cung cấp hàng đầu về nhôm hình,nhôm định hình cho các đại lý, nhà máy trên toàn quốc với các ứng dụng rộng rãi như: lắp ráp bàn thao tác, băng tải, băng truyền, lắp ráp giá kệ, khung hình ghép nối, chi tiết máy...
   
 3. toptich

  toptich New Member

  Joined:
  May 28, 2018
  Messages:
  4
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Mã giảm giá giúp tôi mua được nhiều sản phẩm giá cả hợp lí. Rất hữu ích, luôn cập nhật những mã giảm giá mới giúp việc mua sắm trở nên thuận tiện dễ dàng và tiết kiệm hơn.
  xem thêm những mã giảm giá shopee mới nhất tại đây: https://toptich.com/ma-giam-gia/shopee/
   
  Last edited: Oct 4, 2018
comments powered by Disqus

Share This Page