Mã giảm giá Lazada và nhiều chương trình khuyến mãi HOT nhất tháng 5/2018

Admin

Administrator
Joined
Sep 22, 2017
Messages
1,960
Reaction score
26


[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<h4 class="mgg-coupon-cat-title mgg-lzdapp">Danh Sách Voucher, Mã Giảm Giá Lazada Tháng 05/2018</h4>
[/parsehtml]

[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<h4 class="mgg-coupon-cat-title mgg-lzdapp">Voucher Lazada Từ Các Ngân Hàng<br><span style="font-size: small;">(Dùng thẻ để thanh toán)<span></span></span></h4>
[/parsehtml]

Voucher giảm giá Lazada 20% dành cho chủ thẻ FE CREDIT
Hạn dùng: Không xác định
Ngành hàng: ĐA DẠNG
Lưu ý: Mức giảm tối đa là 300K
[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<button class="btn" type="button"
onclick="var person = prompt('Nhập mã coupon bên dưới để được giảm giá, vui lòng đọc kỹ quy định sử dụng. Sau khi copy, hệ thống sẽ tự chuyển bạn đến trang khuyến mãi.', 'FECREDIT5');
window.open('http://bit.ly/2G7TSi5');"
><span>Lấy mã</span></button>
[/parsehtml]

Voucher giảm giá Lazada 30% dành cho chủ thẻ HD BANK
Hạn dùng: Không xác định
Ngành hàng: ĐA DẠNG
Lưu ý: Với mức giảm tối đa là 400K đồng cho đơn hàng từ 1,2Tr đồng
[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<button class="btn" type="button"
onclick="var person = prompt('Nhập mã coupon bên dưới để được giảm giá, vui lòng đọc kỹ quy định sử dụng. Sau khi copy, hệ thống sẽ tự chuyển bạn đến trang khuyến mãi.', 'HDBANKBD04');
window.open('http://bit.ly/2G7TSi5');"
><span>Lấy mã</span></button>
[/parsehtml]

Voucher giảm giá Lazada 25% dành cho chủ thẻ HD BANK
Hạn dùng: Không xác định
Ngành hàng: ĐA DẠNG
Lưu ý: Với mức giảm tối đa là 300K đồng cho đơn hàng từ 1,2Tr đồng
[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<button class="btn" type="button"
onclick="var person = prompt('Nhập mã coupon bên dưới để được giảm giá, vui lòng đọc kỹ quy định sử dụng. Sau khi copy, hệ thống sẽ tự chuyển bạn đến trang khuyến mãi.', 'HDBANKBD05');
window.open('http://bit.ly/2G7TSi5');"
><span>Lấy mã</span></button>
[/parsehtml]

Mã giảm giá lazada 30% dành cho chủ thẻ HSBC khi mua các sản phẩm từ Apple
Hạn dùng: Không xác định
Ngành hàng: ĐA DẠNG
Lưu ý: Với mức giảm tối đa là 1Tr đồng cho đơn hàng từ 12Tr đồng
[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<button class="btn" type="button"
onclick="var person = prompt('Nhập mã coupon bên dưới để được giảm giá, vui lòng đọc kỹ quy định sử dụng. Sau khi copy, hệ thống sẽ tự chuyển bạn đến trang khuyến mãi.', 'HSBCAPPLE1');
window.open('http://bit.ly/2G7TSi5');"
><span>Lấy mã</span></button>
[/parsehtml]

Coupon giảm giá Lazada 10% dảnh cho chủ thẻ Viettinbank
Hạn dùng: Không xác định
Ngành hàng: ĐA DẠNG
Lưu ý: Mức giảm tối đa là 500K
[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<button class="btn" type="button"
onclick="var person = prompt('Nhập mã coupon bên dưới để được giảm giá, vui lòng đọc kỹ quy định sử dụng. Sau khi copy, hệ thống sẽ tự chuyển bạn đến trang khuyến mãi.', 'VIETINBDAY');
window.open('http://bit.ly/2G7TSi5');"
><span>Lấy mã</span></button>
[/parsehtml]

Coupon giảm giá Lazada 150K dành cho chủ thẻ TPBank
Hạn dùng: Không xác định
Ngành hàng: ĐA DẠNG
Lưu ý: Áp dụng cho đơn hàng từ 1Tr đồng
[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<button class="btn" type="button"
onclick="var person = prompt('Nhập mã coupon bên dưới để được giảm giá, vui lòng đọc kỹ quy định sử dụng. Sau khi copy, hệ thống sẽ tự chuyển bạn đến trang khuyến mãi.', 'TPBANK05');
window.open('http://bit.ly/2G7TSi5');"
><span>Lấy mã</span></button>
[/parsehtml]

Mã giảm giá Lazada 200K dành cho chủ thẻ Sacombank
Hạn dùng: Không xác định
Ngành hàng: ĐA DẠNG
Lưu ý: Áp dụng cho đơn hàng từ 1,2Tr đồng
[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<button class="btn" type="button"
onclick="var person = prompt('Nhập mã coupon bên dưới để được giảm giá, vui lòng đọc kỹ quy định sử dụng. Sau khi copy, hệ thống sẽ tự chuyển bạn đến trang khuyến mãi.', 'SACBDAY');
window.open('http://bit.ly/2G7TSi5');"
><span>Lấy mã</span></button>
[/parsehtml]

Mã giảm thêm Lazada 20% dành cho chủ thẻ BIDV
Hạn dùng: 27/07/2018
Ngành hàng: ĐA DẠNG
Lưu ý: Mức giảm tối đa là 300K và chỉ áp dụng vào mỗi thứ 6 hàng tuần với đơn hàng từ 1Tr đồng dành cho chủ thẻ hạng Bạch Kim
[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<button class="btn" type="button"
onclick="var person = prompt('Nhập mã coupon bên dưới để được giảm giá, vui lòng đọc kỹ quy định sử dụng. Sau khi copy, hệ thống sẽ tự chuyển bạn đến trang khuyến mãi.', 'BIDVHAPPY20');
window.open('http://bit.ly/2G7TSi5');"
><span>Lấy mã</span></button>
[/parsehtml]

Mã giảm thêm Lazada 15% dành cho chủ thẻ BIDV
Hạn dùng: 27/07/2018
Ngành hàng: ĐA DẠNG
Lưu ý: Mức giảm tối đa là 300K và chỉ áp dụng vào mỗi thứ 6 hàng tuần với đơn hàng từ 1Tr đồng dành cho chủ thẻ quốc tế(ngoại trừ hạng Bạch Kim)
[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<button class="btn" type="button"
onclick="var person = prompt('Nhập mã coupon bên dưới để được giảm giá, vui lòng đọc kỹ quy định sử dụng. Sau khi copy, hệ thống sẽ tự chuyển bạn đến trang khuyến mãi.', 'BIDVHAPPY15');
window.open('http://bit.ly/2G7TSi5');"
><span>Lấy mã</span></button>
[/parsehtml]

Mã giảm giá 20% dảnh cho khách hàng Vietcombank
Hạn dùng: 31/12/2018
Ngành hàng: ĐA DẠNG
Lưu ý: Mức giảm tối đa là 300K và chỉ áp dụng vào mỗi thứ 3 hàng tuần với đơn hàng từ 1Tr đồng
[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<button class="btn" type="button"
onclick="var person = prompt('Nhập mã coupon bên dưới để được giảm giá, vui lòng đọc kỹ quy định sử dụng. Sau khi copy, hệ thống sẽ tự chuyển bạn đến trang khuyến mãi.', 'VCBJCB1');
window.open('http://bit.ly/2G9a8zs');"
><span>Lấy mã</span></button>
[/parsehtml]

HOT - Khuyến mãi tặng eVoucher 5Tr từ Vietcombank
Hạn dùng: Không xác định
Ngành hàng: ĐA DẠNG
Lưu ý: Tặng e-voucher mua sắm tại Lazada trị giá 5.000.000đ cho 10 chủ thẻ có tổng giá trị giao dịch cao nhất theo mỗi mốc thời gian. Xem chi tiết tại đây
[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<button class="btn" type="button"
onclick="window.open('http://bit.ly/2G9a8zs');"
><span>Chi tiết</span></button>
[/parsehtml]

Mã giảm giá Lazada 10% dành cho chủ thẻ Mastercard
Hạn dùng: 6/3 - 25/8
Ngành hàng: ĐA DẠNG
Lưu ý: Áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và chỉ dành cho 500 lượt sử dụng đầu tiên
Giảm 10% tối đa giảm 100K
[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<button class="btn" type="button"
onclick="var person = prompt('Nhập mã coupon bên dưới để được giảm giá, vui lòng đọc kỹ quy định sử dụng. Sau khi copy, hệ thống sẽ tự chuyển bạn đến trang khuyến mãi.', 'MASTERFUN');
window.open('http://bit.ly/2G7TSi5');"
><span>Lấy mã</span></button>
[/parsehtml]

Mã giảm giá Lazada 10% dành cho chủ thẻ Mastercard
Hạn dùng: 6/3 - 25/8
Ngành hàng: ĐA DẠNG
Lưu ý: Áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và chỉ dành cho 500 lượt sử dụng đầu tiên
Giảm 10% tối đa giảm 100K
[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<button class="btn" type="button"
onclick="var person = prompt('Nhập mã coupon bên dưới để được giảm giá, vui lòng đọc kỹ quy định sử dụng. Sau khi copy, hệ thống sẽ tự chuyển bạn đến trang khuyến mãi.', 'MASTERFUN');
window.open('http://bit.ly/2G7TSi5');"
><span>Lấy mã</span></button>
[/parsehtml]

Mã giảm giá Lazada 15% dành cho chủ thẻ Mastercard
Hạn dùng: 6/3 - 25/8
Ngành hàng: ĐA DẠNG
Lưu ý: Áp dụng vào thứ 7 - CN hàng tuần và chỉ dành cho 150 lượt đầu tiên
Giảm 15% tối đa giảm 300K
[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<button class="btn" type="button"
onclick="var person = prompt('Nhập mã coupon bên dưới để được giảm giá, vui lòng đọc kỹ quy định sử dụng. Sau khi copy, hệ thống sẽ tự chuyển bạn đến trang khuyến mãi.', 'MASTERDEAL');
window.open('http://bit.ly/2G7TSi5');"
><span>Lấy mã</span></button>
[/parsehtml]

Mã giảm giá Lazada 15% dành cho chủ thẻ Mastercard
Hạn dùng: 6/3 - 25/8
Ngành hàng: ĐA DẠNG
Lưu ý: Áp dụng vào thứ 7 - CN hàng tuần và chỉ dành cho 150 lượt đầu tiên
Giảm 15% tối đa giảm 300K
[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<button class="btn" type="button"
onclick="var person = prompt('Nhập mã coupon bên dưới để được giảm giá, vui lòng đọc kỹ quy định sử dụng. Sau khi copy, hệ thống sẽ tự chuyển bạn đến trang khuyến mãi.', 'MASTERDEAL');
window.open('http://bit.ly/2G7TSi5');"
><span>Lấy mã</span></button>
[/parsehtml]

Mã giảm giá Lazada 15% dành cho chủ thẻ STANDARD CHARTERED
Hạn dùng: 31/05
Ngành hàng: ĐA DẠNG
Lưu ý: Áp dụng cho khách hàng thanh toán bằng thẻ Standard Chartered với mức giảm tối đa 300K. Ngoài ra còn có chương trình nhận ngay eVoucher 2,5 Triệu khi đăng ký mở thẻ Standard Chartered.
Chi tiết tại đây
[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<button class="btn" type="button"
onclick="var person = prompt('Nhập mã coupon bên dưới để được giảm giá, vui lòng đọc kỹ quy định sử dụng. Sau khi copy, hệ thống sẽ tự chuyển bạn đến trang khuyến mãi.', 'SCLZD15');
window.open('http://bit.ly/2I8jYYt');"
><span>Lấy mã</span></button>
[/parsehtml]

Mã giảm giá Lazada 15% dành cho chủ thẻ VPBank
Hạn dùng: 31/05/2017
Ngành hàng: ĐA DẠNG
Lưu ý: Mức giảm tối đa là 200K và chỉ áp dụng vào mỗi thứ 2 hàng tuần
[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<button class="btn" type="button"
onclick="var person = prompt('Nhập mã coupon bên dưới để được giảm giá, vui lòng đọc kỹ quy định sử dụng. Sau khi copy, hệ thống sẽ tự chuyển bạn đến trang khuyến mãi.', 'VPBANK15');
window.open('http://bit.ly/2G7ZUPS');"
><span>Lấy mã</span></button>
[/parsehtml]

[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<h4 class="mgg-coupon-cat-title mgg-lzdapp">Danh Sách Voucher Lazada Tháng 5<br><span style="font-size: small;">(Có thể không dùng được trong sự kiện, bạn thử xem)<span></span></span></h4>
[/parsehtml]

SIÊU HOT - Tất cả mã giảm giá Lazada HOT nhất tháng 5
Hạn dùng: 31/05
Ngành hàng: ĐA DẠNG - Xem danh sách Coupon Lazada TẠI TRANG NÀY
Lưu ý: Tổng hợp tất cả các Coupon vô cùng hấp dẫn trong tháng 5. Xem danh sách Coupon tại đây
[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<button class="btn" type="button"
onclick="window.open('http://bit.ly/2I8bDUv');"
><span>Chi tiết</span></button>
[/parsehtml]

Flash Sale hấp dẫn tại Lazada với mức giảm lên đến 30%
Hạn dùng: Không xác định
Ngành hàng: ĐA DẠNG
Lưu ý: Vẫn dùng chung được với mã giảm giá(nếu có)
[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<button class="btn" type="button"
onclick="window.open('http://bit.ly/2G7pGDV');"
><span>Chi tiết</span></button>
[/parsehtml]

TOP - Khuyến mãi siêu khủng lên đến 40% dành cho ngành hàng điện tử
Hạn dùng: Không xác định
Ngành hàng: ĐIỆN TỬ - Xem danh sách sản phẩm tại đây
Lưu ý: Khuyến mãi có thể kết thúc bất cứ lúc nào, vậy nên mọi người hãy nhanh tay chọn cho mình những sản phẩm ưng ý nhất nhé!
[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<button class="btn" type="button"
onclick="window.open('http://bit.ly/2G6tfKN');"
><span>Chi tiết</span></button>
[/parsehtml]

GIÁ HUỶ DIỆT - Khuyến mãi Lazada lên đến 50% cho rất nhiều ngành hàng
Hạn dùng: 31/05
Ngành hàng: ĐA DẠNG - Xem danh sách Coupon Lazada TẠI TRANG NÀY
Lưu ý: Là chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất của tháng
[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<button class="btn" type="button"
onclick="window.open('http://bit.ly/2G7pGDV');"
><span>Chi tiết</span></button>
[/parsehtml]

HOT DEAL - Khuyến mãi Lazada giảm thêm cho top các sản phẩm bán chạy
Hạn dùng: Không xác định
Ngành hàng: ĐA DẠNG
Lưu ý: Trang tổng hợp các HOT DEAL từ Lazada. Chỉ áp dụng cho các sản phẩm trong trang khuyến mãi và có thể kết thúc bất kì lúc nào
[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<button class="btn" type="button"
onclick="window.open('http://bit.ly/2Ic8Vxd');"
><span>Chi tiết</span></button>
[/parsehtml]

HOT DEAL - Khuyến mãi Lazada giảm thêm cho top các sản phẩm bán chạy
Hạn dùng: Không xác định
Ngành hàng: ĐA DẠNG
Lưu ý: Trang tổng hợp các HOT DEAL từ Lazada. Chỉ áp dụng cho các sản phẩm trong trang khuyến mãi và có thể kết thúc bất kì lúc nào
[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<button class="btn" type="button"
onclick="window.open('http://bit.ly/2Ic8Vxd');"
><span>Chi tiết</span></button>
[/parsehtml]

Mẹ & Bé [Lazda Birthday]
Mã giảm giá Lazada giảm 30% khi mua kem đánh răng PS
Hạn dùng: 20/05
Ngành hàng: KEM ĐÁNH RĂNG
Lưu ý: Chỉ áp dụng cho sản phẩm trong trang khuyến mãi
[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<button class="btn" type="button"
onclick="var person = prompt('Nhập mã coupon bên dưới để được giảm giá, vui lòng đọc kỹ quy định sử dụng. Sau khi copy, hệ thống sẽ tự chuyển bạn đến trang khuyến mãi.', 'PSGIAM30');
window.open('https://rutgon.me/mBLxvN');"
><span>Lấy mã</span></button>
[/parsehtml]

Mã Lazada giảm 30% khi mua bộ dầu dội TRESemme trong trang khuyến mãi
Ngày hết hạn: 20/05/2018
Khuyến mãi: 30%
Áp dụng cho: Bộ TRESEMME Salon Detox bao gồm Dầu gội 340g + Dầu xả 340g + Kem ủ 180ml
Đơn hàng từ: 300.000đ
[parsehtml]
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="post.css">
<button class="btn" type="button"
onclick="var person = prompt('Nhập mã coupon bên dưới để được giảm giá, vui lòng đọc kỹ quy định sử dụng. Sau khi copy, hệ thống sẽ tự chuyển bạn đến trang khuyến mãi.', 'TRESEMME30');
window.open('https://rutgon.me/fcA43r');"
><span>Lấy mã</span></button>
[/parsehtml]
 
Last edited:
Top